Directori de la UAB
Cerca de noms d'entitats« area economia finances »
Àrea d'Economia i Finances  Mostrar persones associades a l´entitat

Telèfon:+34 93 581 1396
Fax:+34 93 581 2522
Adreça electrònica:
Adreça Postal:
Edifici A
Plaça Acadèmica
08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)
Sol·licitud de canvis en el directori
Repetir la mateixa cerca per aproximació de les paraules
Nova cerca avançada

Àmbit de cerca Persona o càrrec   Entitat   Telèfon/Fax/Porta
Paraules de cerca    
Veure dades d'entitats depenents
   Mostrar persones associades a l´entitat
Unitat d'Ingressos
   Mostrar persones associades a l´entitat
Unitat de Despeses i Justificacions Econòmiques
   Mostrar persones associades a l´entitat
Unitat Tècnica i Patrimonial
   Mostrar persones associades a l´entitat
Unitat de Tresoreria
Anar a nivells superiors  

Les dades d'aquest directori de la Universitat Autònoma de Barcelona només poden ser utilitzadesper a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat.  Aquest directori no és cap de les fonts d’accés públic regulades a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD).  No està permès utilitzar aquestes dades amb finalitats comercials o per a l'enviament massiu de correu (SPAM).
© 2019 Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats