Preinscripció

PREINSCRIPCIÓ ESTUDIS OFICIALS
 • Sol·licitud de canvi d'estudis de grau amb NIU
 • Sol·licitud de canvi d'estudis de grau sense NIU
 • Preinscripció a Màsters Oficials amb NIU
 • Preinscripció a Màsters Oficials sense NIU
 • Preinscripció a doctorat amb NIU
 • Preinscripció a doctorat sense NIU
PAGAMENT PREINSCRIPCIÓ ESTUDIS OFICIALS
 • Prepagament de la matrícula de màsters oficials
 • Pagaments per TPV

Certificats i títols

 • Sol·licitud de certificats electrònics (diplomatura, llicenciatura, enginyeria, grau i màster oficial)
 • Sol·licitud de títol

Enquestes

 • Enquestes de satisfacció: Assignatura i Actuació docent
 • Enquestes de matrícula

Matrícula i expedient

PREVI A LA MATRÍCULA
 • Assignació de la paraula de pas a estudiants de nou accés
 • Simulador de preus de matrícula
 • Verificació de l'horari d'automatrícula
MATRÍCULA i MODIFICACIÓ MATRÍCULA ESTUDIS OFICIALS
 • Automatrícula d'estudiants de nou accés al grau
 • Automatrícula de la resta d'estudiants de grau i d'estudiants de màster
 • Automatrícula d'estudiants de doctorat
 • Automodificació de matrícula

Consulta Expedient

 • Consulta i reimpressió de matrícula
 • Consulta de l'expedient acadèmic i de qualificacions

Inscripcions TFE i TESI

 • Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques/Mínors
 • Pla de recerca i activitats de doctorands
 • Dipòsit on-line de tesi
 • Automodificació de tesi

Homologació de títols estrangers

Altres

 • Inscripció i consulta de grups de pràctiques

Mobilitat i intercanvi

 • Sol·licitud i consulta d'intercanvi OUT (Estudiants Sortints)
 • Registre i sol·licitud d'intercanvi IN (Estudiants Entrants)
 • Consulta la teva sol·licitud d'intercanvi IN (Estudiants Entrants)
 • Registre i sol·licitud Internacional Tracks (Estudiants Entrants)
 • Consulta la teva sol·licitud Internacional Tracks (Estudiants Entrants)
 • SO: Pràctiques Internacionals

Serveis

 • Campus Virtual de la UAB
 • Transparència del Pla docent
 • Consulta d'horaris
 • Consulta d'horaris de l'alumne
 • Gestió de contrasenyes
 • Manteniment dades personals
 • Portal de Peticions
 • Sigm@ - Utilitats
 • Accés al Webmail