Preinscripció

 • Preinscripció a Màsters Oficials amb NIU
 • Preinscripció a Màsters Oficials sense NIU
 • Prepagament de la matrícula de màsters oficials
 • Preinscripció a doctorat amb NIU
 • Registra'm per a doctorat sense NIU
 • Pagaments per TPV
 • Registra'm estudiants CSC (Xina)

Enquestes

 • Enquestes de satisfacció: Assignatura i Actuació docent
 • Enquestes de matrícula
 • Enquestes avaluació docent Escoles de la FUAB

Certificats i títols

 • Sol·licitud de certificats electrònics (diplomatura, llicenciatura, enginyeria, grau i màster oficial)
 • Sol·licitud de títol

Matrícula i expedient

 • Simulador de preus de matrícula
 • Verificació de l'horari d'automatrícula
 • Automatrícula d'estudiants de nou accés
 • Automatrícula des de dins del campus (aules reservades)
 • Automatrícula des de fora del campus
 • Automatrícula d'estudiants de doctorat
 • Consulta i reimpressió de matrícula
 • Automodificació de matrícula
 • Pla de recerca i activitats de doctorands
 • Inscripció al treball de Fi d'Estudis/Pràctiques
 • Consulta de l'expedient acadèmic i de qualificacions

Formació Continuada

 • Preinscripció de màsters, postgraus i cursos propis sense NIU
 • Matrícula de màsters, postgraus i cursos propis sense NIU
 • Preinscripció de màsters, postgraus i cursos propis amb NIU
 • Matrícula de màsters, postgraus i cursos propis amb NIU
 • Consulta de l'expedient acadèmic (Estudis propis)

Institut de Ciències de l'Educació

 • Automatrícula ICE amb NIU
 • Automatrícula ICE sense NIU

Mobilitat i intercanvi

 • Sol·licitud i consulta d'intercanvi OUT (Estudiants Sortints)
 • Registre i sol·licitud d'intercanvi IN (Estudiants Entrants)
 • Consulta la teva sol·licitud d'intercanvi IN (Estudiants Entrants)

Servei de llengües

 • Simtest: Prova de nivell d'idioma

Serveis

 • Campus Virtual de la UAB
 • Trasparència del Pla docent
 • Consulta d'horaris
 • Gestió de paraules de pas
 • Manteniment dades personals
 • Peticions de serveis informàtics
 • Sigm@ - Utilitats
 • Accés al Webmail PDI/PAS
 • Accés a Correu Alumnes (e-campus)
 • Sol·licitud de la targeta universitària
 • Activació de la targeta universitària