Per temes de seguretat, aquest servei només està disponible
des del campus de la UAB
.

Si voleu accedir-hi des de fora caldrà que utilitzeu el Servei de Xarxes Privades Virtuals (XPV).

A l'apartat [Connexió d'equips -> Des de fora del campus] del següent enllaç,
teniu les instruccions de com fer-ho.
Més informació al Centre d'assistència i suport (CAS) - 93 581 2100


© Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats